Sistemi suhe gradnje

Sistemi suhe gradnje

Izvođenje radova po sistemu suhe gradnje

Po sistemu suhe gradnje vršimo radove kao što su:

 • uređenje potkrovlja
 • postava pregradnih zidova
 • postava spuštenih stropova
 • postava pregradnih stijena
 • adaptacija starih objekata
 • izrada špaleta suhom gradnjom
 • drugi radovi
Radimo sa materijalima Knauf i Rigips.


Ugradnja elemenata suhe gradnje po sistemu Rigips


Bavimo se ugradnjom slijedećih elemenata po sistemu Knauf:

 • Knauf proizvodi: ploče, Knauf profili i pribor, glet mase i ljepila, alati, Knauf K1
 • Knauf sistemi: spušteni stropovi, pregradni zidovi, podovi, potkrovlja, sanitarna oprema, dovratnici


Ugradnja elemenata suhe gradnje po sistemu Rigips


Bavimo se ugradnjom slijedećih elemenata po sistemu Rigips:

 • krovišta
 • zidovi
 • stropovi
 • podovi
 • sanitarni sustavi
 • mase za izravnavanje
 • strojna žbuka
 • gips mase
 • Rigidur
 • Riflex
 • Casoprano
 • vatrootporni sustavi
 • akustični sustavi
 • profili
 • specijalna rješenja